Jimmy Nguyen

   TV đóng phí

Thông điệp Nothing is perfect in this world

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Địa điểm: Tuyên Quang, Việt Nam

Loại tài khoản Biên/phiên dịch, Thành viên đóng phí
Dịch vụ cung cấp Biên dịchHiệu đínhPhiên dịch
Lĩnh vực Chính trịÂm nhạcXã hộiXây dựngNông nghiệpPhát triển/Hợp tác Quốc tếDu lịch & Lữ hànhKinh tếKỹ thuật
Giao dịch đã thực hiện 0 lần
Học vấn Đại học ngoại ngữ chuyên ngành biên, phiên dịch tiếng Anh (đã được cấp chứng chỉ phiên dịch nâng cao của BNG)
Kinh nghiệm Đã làm việc trên nhiều lĩnh vực, dự án nước ngoài. Hiện tại là công chức nhà nước trong lĩnh vực ngoại vụ.
Phần mềm
Hình thức thanh toán
Hiển thị
Chuyển khoản
Bản dịch mẫu
CV

Quý khách cần Đăng nhập để được tiếp cận với khách hàng này.

Giới thiệu

Không có gì đặc biệt ngoài sự đam mê trong công việc.

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970