Tài liệu môi trường biển (1 báo giá)

Cần dịch gấp một tài liệu về môi trường biển gồm...

10:19 15/12/2020
Công dụng và cách sử dụng thuốc (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu về công dụng và...

12:45 30/10/2020
Bảo vệ môi trường (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu truyền thông về bảo vệ môi...

14:22 12/10/2020
Phụ đề tiếng Anh (3 báo giá)

Cần tìm một bạn dịch và làm phụ đề cho một...

12:00 16/08/2020
Dịch tài liệu môi trường (Đã đóng)

Cần dịch một đề xuất tập huấn về môi trường (phân loại...

17:15 14/08/2020
Phụ đề (Đã đóng)

Dịch và làm phụ đề cho một clip về thế giới động vật...

22:15 17/07/2020
Dịch tài liệu về san hô (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu hơn 600 từ về san...

10:37 23/04/2020
14:06 11/05/2019
20:31 03/06/2018
18:27 18/03/2018
16:01 05/12/2017
15:41 03/11/2017
17:42 30/10/2017
Reputation (2 trả lời)
Xem tiếp
15:50 26/10/2017
253

Dự án

42

Company

2.331

Biên/Phiên dịch

25

Thuật ngữ

 

Đang xử lý...

Góp ý