Khanh Ton

   TV đóng phí

Thông điệp Dịch tài liệu Phát triển cộng đồng và Quản lý rủi ro thảm họa

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Địa điểm: Quảng Trị, Việt Nam

Loại tài khoản Biên/phiên dịch, Thành viên đóng phí
Dịch vụ cung cấp Biên dịch
Lĩnh vực Môi trường/Sinh tháiKhoa học xã hội/Xã hội học
Giao dịch đã thực hiện 0 lần
Học vấn Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý rủi ro thảm họa
Kinh nghiệm Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng và Quản lý rủi ro thảm họa.
Trên 5 năm kinh nghiệm dịch thuật các loại tài liệu trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng, Quản lý rủi ro thảm họa.
Phần mềm
Hình thức thanh toán
Hiển thị
Chuyển khoản ngân hàng
Bản dịch mẫu
CV

Quý khách cần Đăng nhập để được tiếp cận với khách hàng này.

Giới thiệu

Tốt nghiệp bậc Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý rủi ro thảm họa.
Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng và Quản lý rủi ro thảm họa.
Hơn 5 năm kinh nghiệm dịch thuật các loại tài liệu trong lĩnh vực Phát triển cộng đồng, Quản lý rủi ro thảm họa.

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970