Nguyễn Thanh Thảo

   Miễn phí

Thông điệp Good beginning - good ending

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Địa điểm: Bình Định, Việt Nam

Loại tài khoản Biên/phiên dịch, Miễn phí
Dịch vụ cung cấp
Lĩnh vực Khoa họcGiáo dụcNgôn ngữ
Giao dịch đã thực hiện 0 lần
Học vấn
Kinh nghiệm
Phần mềm
Hình thức thanh toán
Hiển thị
Chuyển thẻ
Bản dịch mẫu
CV

Quý khách cần Đăng nhập để được tiếp cận với khách hàng này.

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970