Kết quả tìm kiếm
(3 thành viên)
Sắp xếp:

Trần Thị Thúy Yên
Jenifer Tran    TV đóng phí
Thông điệp: Cung cấp dịch vụ biên, phiên dịch có chất lượng và uy tín.
Ngôn ngữ: Việt - Anh, Anh - Việt.
5
Tham gia: 04/06/2017
Địa điểm: Hà Nội,Việt Nam

Ngô Triệu Khánh Ngọc
Ngô Triệu Khánh Ngọc    TV đóng phí
Thông điệp: Tôi muốn góp phần làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn!
Ngôn ngữ: Việt - Anh, Anh - Việt.
5
Tham gia: 28/07/2017
Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Công ty Cổ phần Reso
Reso_Inst    TV đóng phí
Thông điệp: Làm sống lại từng bản dịch
5
Tham gia: 11/10/2017
Địa điểm: Hà Nội,Việt Nam

1/1

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970