Kết quả tìm kiếm
(3 thành viên)
Sắp xếp:

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng    TV đóng phí
Thông điệp: Chuyên phiên dịch Trung-Việt, Việt-Trung
Ngôn ngữ: Trung - Việt, Việt - Trung, Anh - Trung, Trung - Anh.
5
Tham gia: 24/04/2017
Địa điểm: Hà Nội,Việt Nam

Công ty Cổ phần Reso
Reso_Inst    TV đóng phí
Thông điệp: Làm sống lại từng bản dịch
5
Tham gia: 11/10/2017
Địa điểm: Hà Nội,Việt Nam

Lại Thi Linh Chi
Lại Thi Linh Chi    TV đóng phí
Thông điệp:
Ngôn ngữ: Việt - Anh, Anh - Việt, Trung - Việt.
5
Tham gia: 14/11/2017
Địa điểm: Hà Nội,Việt Nam

1/1

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970