Kết quả tìm kiếm
(1 thành viên)
Sắp xếp:

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng    TV đóng phí
Thông điệp: Chuyên phiên dịch Trung-Việt, Việt-Trung
Ngôn ngữ: Trung - Việt, Việt - Trung, Anh - Trung, Trung - Anh.
5
Tham gia: 24/04/2017
Địa điểm: Hà Nội,Việt Nam

1/1

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970