Trần Thị Thanh Hằng

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Giảng viên phản biện

Cặp ngôn ngữ: Việt - Anh

Lĩnh vực: Giáo dục

Ngày đăng: 30/10/2017

Cho mình hỏi "giảng viên phản biện" trong báo cáo luận văn tốt nghiệp tiếng Anh gọi là gì?

Ngữ cảnh
Nhận xét của giảng viên phản biện
Các câu trả lời và bình luận
Võ Thị Hồng Thắm

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Critical lecturer

30/10/2017

Trả lời
Trần Đức Hoàn

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Giảng viên phản biện: Member of the thesis/dissertation committee
Nhận xét theo nghĩa là góp ý trực tiếp: feedback from a member/members of the committe/from the committee.
Nhận xét theo nghĩa là bản đánh giá, bản báo cáo kết quả buổi phản biện: Committee Report of Defense Results

30/10/2017

Trả lời
Trần Thị Thanh Hằng

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Many thanks!

30/10/2017

Trả lời
Nguyễn Thị Hòa

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Theo em thì có thể dùng Evaluation Committee hoặc Opponent ạ!

31/10/2017

Trả lời

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970