Nguyễn Trọng Đức

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Reputation

Cặp ngôn ngữ: Anh - Việt

Lĩnh vực: Xã hội

Ngày đăng: 26/10/2017

Các bạn dịch reputation trong câu sau đây là gì? Xin cám ơn.

Ngữ cảnh
Governance/Legislative/Reputation/Country Operating Environment
Các câu trả lời và bình luận

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Nhân phẩm

23/11/2017

Trả lời
Phác Tú Anh

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Danh tiếng.

30/12/2017

Trả lời

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970