Cách hoạt động

Tại VietTranslators.com, các thành viên cá nhân là biên/phiên dịch viên, hướng dẫn viên, giáo viên ngoại ngữ... được sử dụng các dịch vụ sau đây:

 • Đăng ký và tạo một tài khoản miễn phí
 • Tạo và chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến
 • Tìm kiếm các dự án
 • Gửi báo giá tới nhà tuyển dụng
 • Nhận phản hồi về chất lượng dịch vụ từ nhà tuyển dụng
 • Sử dụng công cụ Thuật ngữ để đăng câu hỏi về một thuật ngữ, cụm từ và nhận câu trả lời từ các đồng nghiệp và ngược lại
 • Quản lý các dự án, hoạt động trong tài khoản
 • Tiếp cận danh bạ các nhà tuyển dụng (chỉ dành cho thành viên chính thức)
 • Sử dụng các công cụ/tiện ích trên website

Các thành viên là công ty dịch thuật được sử dụng các dịch vụ sau:

 • Đăng ký và tạo tài khoản miễn phí
 • Tạo và chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến
 • Tìm kiếm các dự án
 • Gửi báo giá tới nhà tuyển dụng 
 • Nhận phản hồi từ nhà tuyển dụng
 • Đăng việc
 • Tuyển dụng nhân tài
 • Sử dụng công cụ Thuật ngữ để đặt câu hỏi về một thuật ngữ, cụm từ và nhận câu trả lời từ các đồng nghiệp và ngược lại
 • Quản lý các dự án, hoạt động trong tài khoản
 • Tiếp cận danh bạ các nhà tuyển dụng và biên phiên dịch (chỉ dành cho thành viên chính thức)
 • Sử dụng các công cụ/tiện ích trên website

Quý khách vui lòng xem clip hướng dẫn các bước để đăng một dự án, tạo một tài khoản trong phần Hướng dẫn đăng dự án.

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970