Dịch phụ đề (2 báo giá)

Cần dịch phụ đề cho một clip liên quan đến các vấn đề...

17:46 Hôm qua
Phiên dịch ngắn hạn tại TP. HCM (4 báo giá)

Một công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc cần tuyển một...

14:03 14/09/2018
Dịch thư (Đã đóng)

Cần dịch một bức thư của luật sư trả lời khách hàng...

11:43 07/09/2018
Phiên dịch hội thảo (Đã đóng)

Cần tìm phiên dịch (dịch đuổi) làm việc tại...

14:05 31/08/2018
Dịch MOU (Đã đóng)

Cần dịch biên bản ghi nhớ (2 trang) từ tiếng Việt sang tiếng...

17:48 28/08/2018
Dịch báo cáo (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo đánh giá...

01:04 23/08/2018
TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN NGẮN HẠN (Đã đóng)

Mình đang cần tìm phiên dịch viên tiếng...

18:31 20/08/2018
00:34 26/08/2018
20:31 03/06/2018
18:27 18/03/2018
16:01 05/12/2017
15:41 03/11/2017
17:42 30/10/2017
Reputation (2 trả lời)
Xem tiếp
15:50 26/10/2017
155

Project

35

Company

1.846

Biên/Phiên dịch

25

Thuật ngữ

 

Đang xử lý...

Góp ý