Báo cáo tiến độ (4 báo giá)

Cần dịch báo cáo tiến độ thực hiện dự án gồm...

11:43 16/03/2018
Phiên dịch tháp tùng dài ngày ở công trường... (Đã đóng)

Cần tuyển phiên dịch tháp tùng ở công...

12:30 09/03/2018
Biên dịch cặp Anh - Việt với các chủ đề:... (1 báo giá)

Cần tìm biên dịch cặp Anh - Việt để dịch các...

12:28 09/03/2018
Cần phiên dịch tiếng Hàn/Anh (Đã đóng)

Vào ngày 16/03/2018, tôi sẽ tham quan triển...

15:57 08/03/2018
Dịch báo cáo tác động (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo đánh giá...

17:47 28/02/2018
Dịch bài phỏng vấn (Đã đóng)

Một khách hàng trên VietTranslators.com (VT)...

18:43 01/02/2018
Dịch bài học kinh nghiệm (Đã đóng)

Cần dịch một số bài học kinh nghiệm ngắn (3.780 từ) do...

18:02 29/01/2018
16:01 05/12/2017
15:41 03/11/2017
17:42 30/10/2017
Reputation (2 trả lời)
Xem tiếp
15:50 26/10/2017
12:06 23/10/2017
Hollow block wall (3 trả lời)
Đã đóng
16:20 09/10/2017
15:37 02/10/2017
114

Project

31

Company

1.541

Biên/Phiên dịch

22

Thuật ngữ

 

Đang xử lý...

Góp ý