Nguyễn Hải Hà

   TV đóng phí

Thông điệp Nhận phiên dịch / biên dịch (Anh - Việt, Việt - Anh)

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Loại tài khoản Biên/phiên dịch, Thành viên đóng phí
Dịch vụ cung cấp Biên dịchPhiên dịch
Lĩnh vực Pháp luậtLuật phápPhát triển/Hợp tác Quốc tế
Giao dịch đã thực hiện 0 lần
Học vấn 1997-2001: Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
Kinh nghiệm - 02 năm kinh nghiệm tại dự án Business Sector Program Support do Chính phủ Đan Mạch tài trợ;
- 04 năm làm việc tại Dự án Xóa đói giảm nghèo khu vực miền núi phía Bắc do EU tài trợ;
- 04 năm làm việc tại dự án thiết kế chi tiết tuyến xe buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa do WB tài trợ;
- 05 năm kinh nghiệm tại các dự án về cải cách tư pháp / quản trị nhà nước do EU và Mỹ tài trợ;
- Kinh nghiệm biên / phiên dịch tự do trong một số lĩnh vực khác như giáo dục, thủy sản ...
Phần mềm
Hình thức thanh toán
Hiển thị
Tiền mặt; chuyển khoản
Bản dịch mẫu
CV

Quý khách cần Đăng nhập để được tiếp cận với khách hàng này.

Giới thiệu

Trong 15 năm qua, tôi đã làm việc với tư cách là in-house translator / interpreter tại rất nhiều dự án được tài trợ bởi EU, Mỹ, Canada ... trong nhiều lĩnh vực như nông lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng, hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, quản trị nhà nước, và gần đây nhất là trong lĩnh vực pháp luật / cải cách tư pháp, nơi mà công tác biên / phiên dịch các văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi độ chính xác cao.
Ngoài công việc toàn thời gian tại dự án, tôi có nhân dịch thêm tài liệu, và phiên dịch tháp tùng cho các chuyến công tác, khảo sát ngắn ngày, hoặc dịch họp (dịch đồng thời hoặc dịch đuổi) trong những lĩnh vực kể trên.

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970