Danh sách dự án

Báo cáo tiến độ (4 báo giá)

Cần dịch báo cáo tiến độ thực hiện dự án gồm...

11:43 16/03/2018
Phiên dịch tháp tùng dài ngày ở công trường... (Đã đóng)

Cần tuyển phiên dịch tháp tùng ở công...

12:30 09/03/2018
Biên dịch cặp Anh - Việt với các chủ đề:... (1 báo giá)

Cần tìm biên dịch cặp Anh - Việt để dịch các...

12:28 09/03/2018
Cần phiên dịch tiếng Hàn/Anh (Đã đóng)

Vào ngày 16/03/2018, tôi sẽ tham quan triển...

15:57 08/03/2018
Dịch báo cáo tác động (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo đánh giá...

17:47 28/02/2018
Dịch bài phỏng vấn (Đã đóng)

Một khách hàng trên VietTranslators.com (VT)...

18:43 01/02/2018
Dịch bài học kinh nghiệm (Đã đóng)

Cần dịch một số bài học kinh nghiệm ngắn (3.780 từ) do...

18:02 29/01/2018
Dịch hội họp nội dung về tài chính, công nghệ,... (Đã đóng)

Cần tìm phiên dịch để làm việc tại một cuộc...

17:00 24/01/2018
Dịch "Frame Agreement" (Đã đóng)

Một khách hàng trên VT cần dịch tài...

11:34 22/01/2018
Dịch tài liệu Pháp-Việt-Pháp (2 báo giá)

Một NGO Pháp cần tìm biên-phiên dịch...

12:30 19/01/2018
Dịch báo cáo (Đã đóng)

Cần dịch "Báo cáo kết quả hỗ trợ sinh kế"...

18:24 17/01/2018
Dịch tài liệu marketing (Đã đóng)

Cần người có kinh nghiệm dịch thuật để dịch tài liệu tham khảo từ...

17:22 12/01/2018
Dịch tài liệu bằng cấp (Đã đóng)

Dịch 1,5 trang tài liệu cặp Ngôn ngữ Tây Ban Nha- Việt Nam....

12:17 12/01/2018
Dịch hợp đồng (Đã đóng)

Cần dịch hợp đồng cung cấp hàng hóa gồm 4 trang từ tiếng Anh sang...

11:47 12/01/2018
Mutual Non-Disclosure Agreement (Đã đóng)

Mình cần dịch tài liệu "Mutual Non-Disclosure...

10:23 08/01/2018
Dịch tài liệu hướng dẫn (Đã đóng)

Cần dịch một trang hướng dẫn sử dụng công cụ. Thành...

10:04 02/01/2018
ToT Training Mannual (Đã đóng)

Cần tìm người dịch ToT Training Mannual gồm khoảng 5.500...

13:01 27/12/2017
Phiên dịch training course (Đã đóng)

Một khách hàng cần tuyển 04 phiên dịch...

21:49 22/12/2017
Phiên dịch tập huấn (Lào-Việt-Lào) (Đã đóng)

Một khách hàng cần tuyển 02 phiên dịch...

18:59 21/12/2017
Phiên dịch tại TP. HCM (Đã đóng)

Cần một bạn phiên dịch tiếng Anh từ ngày 27-30/12 đi...

19:24 19/12/2017
Trang 1/6123456>>

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970