Danh sách dự án

Dịch bài tường thuật sự kiện (Đã đóng)

Cần dịch một số bài tường thuật sự kiện thể thao gồm khoảng...

17:38 15/06/2018
Dịch thông tin sản phẩm (Đã đóng)

Một khách hàng của VietTranslators.com cần dịch...

12:52 08/06/2018
Nhật ký công việc (Đã đóng)

Cần dịch một số đoạn nhật ký công việc gồm khoảng...

17:52 05/06/2018
Dịch sổ tay (Đã đóng)

Cần dịch gấp một cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện nghiên cứu...

19:03 01/06/2018
Dịch tài liệu trồng cỏ (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu (40.000 từ) về kỹ thuật trồng, chăm...

20:45 28/05/2018
Tuyển phiên dịch ngắn hạn (Đã đóng)

Một khách hàng của VT cần tuyển gấp 1 phiên...

19:27 24/05/2018
Dịch báo cáo dự án (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo đánh giá dự...

18:39 22/05/2018
Giáo viên tiếng Anh (Đã đóng)

Một khách hàng trên VT cần tuyển một...

00:07 21/05/2018
Đề xuất dự án (Đã đóng)

Cần dịch gấp (trong ngày hôm nay) một đề xuất dự...

11:34 09/05/2018
Phiên dịch hỗ trợ cho khách đến thăm (2 ngày) (Đã đóng)

Cần tuyển một phiên dịch để hỗ trợ cho một đoàn...

19:16 08/05/2018
Dịch nhật ký công việc (Đã đóng)

Cần dịch một số đoạn nhật ký công việc gồm khoảng...

17:16 24/04/2018
Dịch tài liệu kỹ thuật (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu kỹ thuật về máy, thiết bị gồm...

17:26 23/04/2018
Dịch nhật ký công việc (Đã đóng)

Cần dịch một số đoạn nhật ký công việc gồm khoảng...

18:12 20/04/2018
Dịch báo cáo khảo sát (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo khảo sát gồm khoảng...

23:37 11/04/2018
Dịch tài liệu thú y (Đã đóng)

Cần dịch một bộ tài liệu về thuốc thú y bao gồm...

11:27 11/04/2018
Dịch tài liệu môi trường (Đã đóng)

Cần dịch một bộ tài liệu gồm khoảng 10 trang (350 từ) về...

15:07 07/04/2018
Tình nguyện viên dịch tài liệu (4 trang) (Đã đóng)

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cần tìm một tình nguyện...

18:26 06/04/2018
Biên dịch tài liệu Pháp - Việt (Đã đóng)

Mình cần tìm gấp biên dịch cặp...

18:08 04/04/2018
Phiên dịch cuộc họp tại Bắc Kinh

Bạn nào đang ở Bắc Kinh thì giúp tôi...

17:36 04/04/2018
Biên dịch tài liệu về trị liệu (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu hướng dẫn phương pháp điều trị gồm...

18:17 03/04/2018
Trang 1/812345678>>

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970