Danh sách dự án

Tài liệu môi trường biển (1 báo giá)

Cần dịch gấp một tài liệu về môi trường biển gồm...

10:19 15/12/2020
Công dụng và cách sử dụng thuốc (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu về công dụng và...

12:45 30/10/2020
Bảo vệ môi trường (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu truyền thông về bảo vệ môi...

14:22 12/10/2020
Phụ đề tiếng Anh (3 báo giá)

Cần tìm một bạn dịch và làm phụ đề cho một...

12:00 16/08/2020
Dịch tài liệu môi trường (Đã đóng)

Cần dịch một đề xuất tập huấn về môi trường (phân loại...

17:15 14/08/2020
Phụ đề (Đã đóng)

Dịch và làm phụ đề cho một clip về thế giới động vật...

22:15 17/07/2020
Dịch tài liệu về san hô (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu hơn 600 từ về san...

10:37 23/04/2020
Dịch tài liệu môi trường biển (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu về môi trường biển gồm khoảng 9...

10:42 17/04/2020
Sinh vật biển (Đã đóng)

Cần dịch ngay hơn 600 từ về sự xuất hiện của rùa...

09:33 02/03/2020
Dịch HĐ (Đã đóng)

Cần dịch HĐ kinh tế 5 trang (khoảng 1500 từ). Bạn nào...

10:07 13/02/2020
Dịch báo cáo (Đã đóng)

Cần dịch báo cáo kết thúc dự án gồm...

10:39 02/01/2020
Dịch tài liệu du lịch (Đã đóng)

Cần dịch khoảng 50 trang tài liệu về du lịch. Bạn...

16:25 31/12/2019
Tài liệu đầu tư (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu trong lĩnh vực đầu tư tài...

15:54 16/12/2019
Dịch tài liệu hội thảo (Đã đóng)

Tôi đang cần dịch một tài liệu giới thiệu hội thảo về...

15:33 22/11/2019
Dịch tài liệu kỹ thuật (Đã đóng)

Cần biên dịch tài liệu giới thiệu sản phẩm công...

13:30 15/11/2019
CTV dịch tiếng Anh - Ba Na (English to Bahnar)

Cần tìm các bạn biết tiếng Ba Na để biên dịch...

18:54 13/11/2019
Dịch nội dung website (Đã đóng)

Tìm người dịch (và chỉnh sửa, bổ sung sau...

09:49 09/11/2019
Dịch nội dung website (Đã đóng)

Tìm người dịch (và chỉnh sửa, bổ sung sau...

09:59 08/11/2019
Dịch nội dung website (Đã đóng)

Tìm người dịch (và chỉnh sửa, bổ sung sau...

09:08 07/11/2019
Dịch nội dung website (Đã đóng)

Tìm người dịch toàn bộ nội dung của một website bao...

16:26 06/11/2019
Trang 1/1312345678>>

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970