Danh sách dự án

Dịch nhật ký công việc (Đã đóng)

Cần dịch một số đoạn nhật ký công việc gồm khoảng...

17:16 24/04/2018
Dịch tài liệu kỹ thuật (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu kỹ thuật về máy, thiết bị gồm...

17:26 23/04/2018
Dịch nhật ký công việc (Đã đóng)

Cần dịch một số đoạn nhật ký công việc gồm khoảng...

18:12 20/04/2018
Dịch báo cáo khảo sát (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo khảo sát gồm khoảng...

23:37 11/04/2018
Dịch tài liệu thú y (Đã đóng)

Cần dịch một bộ tài liệu về thuốc thú y bao gồm...

11:27 11/04/2018
Dịch tài liệu môi trường (Đã đóng)

Cần dịch một bộ tài liệu gồm khoảng 10 trang (350 từ) về...

15:07 07/04/2018
Tình nguyện viên dịch tài liệu (4 trang) (Đã đóng)

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cần tìm một tình nguyện...

18:26 06/04/2018
Biên dịch tài liệu Pháp - Việt (Đã đóng)

Mình cần tìm gấp biên dịch cặp...

18:08 04/04/2018
Phiên dịch cuộc họp tại Bắc Kinh

Bạn nào đang ở Bắc Kinh thì giúp tôi...

17:36 04/04/2018
Biên dịch tài liệu về trị liệu (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu hướng dẫn phương pháp điều trị gồm...

18:17 03/04/2018
Phiên dịch tiếng Trung (Đã đóng)

Vào ngày 18 và 19/04/2018, tôi sẽ gặp...

18:12 02/04/2018
Dịch tài liệu thủy sản (Đã đóng)

Tôi cần dịch một bộ tài liệu gồm khoảng 40 trang...

17:07 01/04/2018
Dịch tài liệu tiếng Hàn (Đã đóng)

Cần dịch một số bộ tài liệu trong lĩnh vực sản xuất, kỹ...

12:01 28/03/2018
Cần dịch báo cáo tập huấn (Đã đóng)

Cần dịch ngay một báo cáo tập huấn gồm khoảng 2.100...

18:21 26/03/2018
Dịch chương trình họp (Đã đóng)

Cần dịch gấp "Chương trình họp" gồm 1,800...

15:11 23/03/2018
Dịch tài liệu hướng dẫn (Đã đóng)

Cần dịch ngay tài liệu Hướng dẫn thủ tục báo...

11:59 22/03/2018
Dịch tài liệu nghiên cứu (Đã đóng)

Cần dịch gấp một nghiên cứu trường hợp điển hình gồm...

16:46 21/03/2018
Dịch Case Study (Đã đóng)

Cần dịch gấp một Case Study liên quan tới phát triển...

11:19 21/03/2018
Dịch luận văn (12 báo giá)

Cần tìm người dịch giúp luận văn viết về vấn đề giải...

23:50 20/03/2018
Báo cáo tiến độ (Đã đóng)

Cần dịch báo cáo tiến độ thực hiện dự án gồm...

11:43 16/03/2018
Trang 7/13<<345678910>>

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970