Dịch tài liệu môi trường


Ngôn ngữ: Việt - Anh

Hình thức liên hệ: Báo giá trên hệ thống VT Hiển thị

Dịch vụ: Biên dịch

Ngân sách: Thương lượng

Lĩnh vực: Môi trường/Sinh thái

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Mô tả dự án

Cần dịch một bộ tài liệu gồm khoảng 10 trang (350 từ) về bảo tồn và phục hồi rùa biển.

Thành viên VT  quan tâm thì gửi gửi tin nhắn/báo giá càng sớm càng tốt.

 

Lưu ý: VT chỉ lựa chọn báo giá từ các tài khoản có đầy đủ thông tin tham khảo.

Văn bản mẫu:

Ngày đăng dự án: 15:07 07/04/2018

Hạn chót nhận báo giá:

Hạn chót bàn giao sản phẩm:

Dự án này được đăng bởi một khách hàng (Công ty) trong danh bạ nhà tuyển dụng.  

Xem thông tin nhà tuyển dụng

Dự án đã được giao cho một thành viên VT hoặc đã đóng

Nghiêm cấm việc sao chép/đăng lại việc mà không có đường dẫn tới VietTranslators

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970