Tìm kiếm dự án của VietTranslators:

Tài liệu môi trường biển (1 báo giá)

Cần dịch gấp một tài liệu về môi trường biển gồm...

10:19 15/12/2020
Công dụng và cách sử dụng thuốc (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu về công dụng và...

12:45 30/10/2020
Bảo vệ môi trường (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu truyền thông về bảo vệ môi...

14:22 12/10/2020
Phụ đề tiếng Anh (3 báo giá)

Cần tìm một bạn dịch và làm phụ đề cho một...

12:00 16/08/2020
Dịch tài liệu môi trường (Đã đóng)

Cần dịch một đề xuất tập huấn về môi trường (phân loại...

17:15 14/08/2020
Phụ đề (Đã đóng)

Dịch và làm phụ đề cho một clip về thế giới động vật...

22:15 17/07/2020
Dịch tài liệu về san hô (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu hơn 600 từ về san...

10:37 23/04/2020
Dịch tài liệu môi trường biển (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu về môi trường biển gồm khoảng 9...

10:42 17/04/2020
Dịch HĐ (Đã đóng)

Cần dịch HĐ kinh tế 5 trang (khoảng 1500 từ). Bạn nào...

10:07 13/02/2020
Dịch tài liệu du lịch (Đã đóng)

Cần dịch khoảng 50 trang tài liệu về du lịch. Bạn...

16:25 31/12/2019
1/1912345678>>

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970