Bảo vệ môi trường


Ngôn ngữ: Việt - Anh

Hình thức liên hệ: Báo giá trên hệ thống VT Hiển thị

Dịch vụ: Biên dịch

Ngân sách: Thương lượng

Lĩnh vực: Môi trường/Sinh thái

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Mô tả dự án

Cần dịch tài liệu truyền thông về bảo vệ môi trường (khoảng hơn 1000 từ).

Thành viên quan tâm, vui lòng gửi báo giá.

Cảm ơn đã xem tin!

Văn bản mẫu:

Ngày đăng dự án: 14:22 12/10/2020

Hạn chót nhận báo giá:

Hạn chót bàn giao sản phẩm:

Dự án này được đăng bởi một khách hàng (Công ty) trong danh bạ nhà tuyển dụng.  

Xem thông tin nhà tuyển dụng

Dự án đã được giao cho một thành viên VT hoặc đã đóng

Nghiêm cấm việc sao chép/đăng lại việc mà không có đường dẫn tới VietTranslators

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970