Danh sách dự án

Dịch thư (Đã đóng)

Cần dịch một bức thư của luật sư trả lời khách hàng...

11:43 07/09/2018
Phiên dịch hội thảo (Đã đóng)

Cần tìm phiên dịch (dịch đuổi) làm việc tại...

14:05 31/08/2018
Dịch MOU (Đã đóng)

Cần dịch biên bản ghi nhớ (2 trang) từ tiếng Việt sang tiếng...

17:48 28/08/2018
Dịch báo cáo (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo đánh giá...

01:04 23/08/2018
TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN NGẮN HẠN (Đã đóng)

Mình đang cần tìm phiên dịch viên tiếng...

18:31 20/08/2018
Dịch tài liệu tiếng Nhật (Đã đóng)

Cần dịch công chứng một tài liệu (PDF) gồm 1 bức...

11:12 20/08/2018
Tìm phiên dịch làm việc tại TP. HCM (Đã đóng)

Cần tìm một phiên dịch tiếng Anh để giúp một...

01:14 14/08/2018
Dịch kết quả phỏng vấn (Đã đóng)

Cần dịch gấp kết quả của các cuộc phỏng vấn (khoảng 4.000...

19:56 01/08/2018
Tuyển phiên dịch tự do (Đã đóng)

Cần tuyển một phiên dịch tiếng Anh hoạt động tự do...

17:23 10/07/2018
Tuyển phiên dịch làm việc 1 ngày tại Nghệ An (Đã đóng)

Cần tuyển một phiên dịch tiếng Anh (hoặc Đức) để làm...

14:54 26/06/2018
Dịch bài tường thuật sự kiện (Đã đóng)

Cần dịch một số bài tường thuật sự kiện thể thao gồm khoảng...

17:38 15/06/2018
Dịch thông tin sản phẩm (Đã đóng)

Một khách hàng của VietTranslators.com cần dịch...

12:52 08/06/2018
Nhật ký công việc (Đã đóng)

Cần dịch một số đoạn nhật ký công việc gồm khoảng...

17:52 05/06/2018
Dịch sổ tay (Đã đóng)

Cần dịch gấp một cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện nghiên cứu...

19:03 01/06/2018
Dịch tài liệu trồng cỏ (Đã đóng)

Cần dịch một tài liệu (40.000 từ) về kỹ thuật trồng, chăm...

20:45 28/05/2018
Tuyển phiên dịch ngắn hạn (Đã đóng)

Một khách hàng của VT cần tuyển gấp 1 phiên...

19:27 24/05/2018
Dịch báo cáo dự án (Đã đóng)

Cần dịch một báo cáo đánh giá dự...

18:39 22/05/2018
Giáo viên tiếng Anh (Đã đóng)

Một khách hàng trên VT cần tuyển một...

00:07 21/05/2018
Đề xuất dự án (Đã đóng)

Cần dịch gấp (trong ngày hôm nay) một đề xuất dự...

11:34 09/05/2018
Phiên dịch hỗ trợ cho khách đến thăm (2 ngày) (Đã đóng)

Cần tuyển một phiên dịch để hỗ trợ cho một đoàn...

19:16 08/05/2018
Trang 6/13<<23456789>>

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970