Danh sách dự án

Phụ đề (Đã đóng)

Cần tìm người dịch và chèn phụ đề cho 2 clips...

17:01 22/07/2019
Phiên dịch tiếng Trung tại Hà Nội và Hải Phòng (Đã đóng)

Một khách hàng cần tuyển một phiên dịch tiếng...

15:30 22/07/2019
Tài liệu biến đổi khí hậu (Đã đóng)

Cần dịch khoảng 30 trang tài liệu về biến đổi khí...

10:27 16/07/2019
Phiên dịch/HDV tại TP. HCM (Đã đóng)

Cần tuyển một phiên dịch/HDV cho một nhóm...

20:08 11/07/2019
Phiên dịch/HDV tại Hà Nội (Đã đóng)

Cần tuyển một phiên dịch/HDV cho một nhóm...

18:39 11/07/2019
Dịch tài liệu xuất nhập khẩu (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu về xuất nhập khẩu, 15 trang. Bạn...

15:48 08/07/2019
Hợp đồng & Phụ lục (Đã đóng)

Tôi cần dịch hợp đồng & phụ lục HĐ khoảng 9 trang. Bạn nào có...

11:56 05/07/2019
Phiên dịch tiếng Anh tại HN (Đã đóng)

Cần tuyển phiên dịch để đón tiếp và làm...

17:37 03/07/2019
Dịch tài liệu kỹ thuật (Đã đóng)

Cần dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế,...

14:24 02/07/2019
Tài liệu công nghệ sinh học (Đã đóng)

Cần dịch 10 trang tài liệu trong lĩnh vực công nghệ...

10:43 20/06/2019
Phiên dịch tiếng Anh (Đã đóng)

Cần tìm phiên dịch tiếng Anh để hỗ trợ tiếp...

15:55 18/06/2019
Tài liệu chăm sóc sức khỏe (Đã đóng)

Cần dịch khoảng 20 trang tài liệu trong lĩnh vực chăm...

17:00 17/06/2019
Dịch tài liệu kỹ thuật (Đã đóng)

Cần dịch 15 trang tài liệu về máy móc kỹ...

11:58 03/06/2019
Tài liệu về môi trường (Đã đóng)

Cần dịch 20 trang tài liệu tham khảo về các vấn đề...

16:04 30/05/2019
Dịch tài liệu về hệ thống thoát nước đô thị (Đã đóng)

Tài liệu nâng cao khả năng thoát nước đô...

11:11 16/05/2019
Dịch tài liệu về ô nhiễm và bảo tồn biển (Đã đóng)

Cần dịch 2 tài liệu về ô nhiễm và bảo tồn...

10:01 16/05/2019
Dịch giấy tờ xin Visa (Đã đóng)

Cần dịch CÔNG CHỨNG giấy tờ cá nhân để...

08:44 09/04/2019
Dịch giấy tờ cá nhân (Đã đóng)

Cần dịch CÔNG CHỨNG giấy tờ cá nhân để...

17:09 08/04/2019
Phiên dịch tiếng Anh HN (Đã đóng)

Cần tìm một bạn phiên dịch viên tiếng Anh để...

15:57 08/04/2019
Phiên dịch tiếng Trung (Đã đóng)

Tôi tìm giúp đối tác phiên dịch tiếng Trung để đi cùng và giải...

15:21 08/04/2019
Trang 3/13<<12345678>>

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970