Báo cáo tiến độ


Ngôn ngữ: Việt - Anh

Hình thức liên hệ: Báo giá Hiển thị

Dịch vụ: Biên dịch

Ngân sách: Thương lượng

Lĩnh vực: Môi trường/Sinh thái

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Mô tả dự án

Cần dịch báo cáo tiến độ thực hiện dự án gồm khoảng 25 trang (350 từ) từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thành viên quan tâm thì gửi báo giá, nói rõ thời gian cần có để hoàn thành công việc.

Lưu ý: VT chỉ lựa chọn báo giá từ các tài khoản có đầy đủ thông tin tham khảo.

Văn bản mẫu:

Ngày đăng dự án: 11:43 16/03/2018

Hạn chót nhận báo giá: 18/03/2018

Hạn chót bàn giao sản phẩm: 23/03/2018

Dự án này được đăng bởi một khách hàng (Công ty) trong danh bạ nhà tuyển dụng.  

Xem thông tin nhà tuyển dụng

Dự án đã được giao cho một thành viên VT hoặc đã đóng

Nghiêm cấm việc sao chép/đăng lại việc mà không có đường dẫn tới VietTranslators

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970