Dịch báo cáo khảo sát


Ngôn ngữ: Việt - Anh

Hình thức liên hệ:

Dịch vụ:

Ngân sách: Thương lượng

Lĩnh vực:

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Mô tả dự án

Cần dịch một báo cáo khảo sát gồm khoảng 5.000 từ.

Thành viên VT quan tâm vui lòng gửi thông báo ngay ngay.

Xin cảm ơn!

Văn bản mẫu:

Ngày đăng dự án: 23:37 11/04/2018

Hạn chót nhận báo giá:

Hạn chót bàn giao sản phẩm:

Dự án này được đăng bởi một khách hàng (Công ty) trong danh bạ nhà tuyển dụng.  

Xem thông tin nhà tuyển dụng

Dự án đã được giao cho một thành viên VT hoặc đã đóng

Nghiêm cấm việc sao chép/đăng lại việc mà không có đường dẫn tới VietTranslators

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970