Nguyễn Thị Kim Phụng

   Miễn phí

Thông điệp Nothing is impossible

Tiếng mẹ đẻ:

Địa điểm: Gia Lai, Việt Nam

Loại tài khoản Biên/phiên dịch, Miễn phí
Dịch vụ cung cấp
Lĩnh vực
Giao dịch đã thực hiện 0 lần
Học vấn
Kinh nghiệm
Phần mềm
Hình thức thanh toán
Bản dịch mẫu
CV

Quý khách cần Đăng nhập để được tiếp cận với khách hàng này.

Giới thiệu

...

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970