Dịch bài học kinh nghiệm


Ngôn ngữ: Việt - Anh

Hình thức liên hệ:

Dịch vụ: Biên dịch

Ngân sách: Thương lượng

Lĩnh vực: Thể thao/Thể hình/Giải trí

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Mô tả dự án

Cần dịch một số bài học kinh nghiệm ngắn (3.780 từ) do các em học sinh kể lại sau một chuyến đi tập huấn.

Thành viên VT quan tâm gửi báo giá càng sớm càng có nhiều cơ hội.

Lưu ý: VT chỉ lựa chọn báo giá từ các tài khoản có đầy đủ thông tin tham khảo để gửi tới nhà tuyển dụng.

Văn bản mẫu:

Ngày đăng dự án: 18:02 29/01/2018

Hạn chót nhận báo giá:

Hạn chót bàn giao sản phẩm:

Dự án này được đăng bởi một khách hàng (Công ty) trong danh bạ nhà tuyển dụng.  

Xem thông tin nhà tuyển dụng

Dự án đã được giao cho một thành viên VT hoặc đã đóng

Nghiêm cấm việc sao chép/đăng lại việc mà không có đường dẫn tới VietTranslators

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970