Dịch bài phỏng vấn


Ngôn ngữ: Việt - Anh

Hình thức liên hệ: Báo giá trên hệ thống tin nhắn của VT Hiển thị

Dịch vụ: Biên dịch

Ngân sách: Thương lượng

Lĩnh vực: Thể thao/Thể hình/Giải trí

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Mô tả dự án

Một khách hàng trên VietTranslators.com (VT) cần tìm người dịch một tài liệu gồm 3 bài phỏng vấn ngắn, nội dung đơn giản, gồm 1.270 từ.

VT sẽ thay mặt khách hàng thanh toán phí dịch thuật tài liệu này.

Thành viên VT quan tâm gửi báo giá, nói rõ thời gian  sớm nhất có thể gửi lại bản dịch.

Lưu ý: VT chỉ lực chọn báo giá từ các tài khoản có đầy đủ thông tin tham khảo để gửi tới nhà tuyển dụng.

Văn bản mẫu:

Ngày đăng dự án: 18:43 01/02/2018

Hạn chót nhận báo giá:

Hạn chót bàn giao sản phẩm:

Dự án này được đăng bởi một khách hàng (Công ty) trong danh bạ nhà tuyển dụng.  

Xem thông tin nhà tuyển dụng

Dự án đã được giao cho một thành viên VT hoặc đã đóng

Nghiêm cấm việc sao chép/đăng lại việc mà không có đường dẫn tới VietTranslators

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970