Dịch báo cáo tác động


Ngôn ngữ: Việt - Anh

Hình thức liên hệ:

Dịch vụ: Biên dịch

Ngân sách: Thương lượng

Lĩnh vực: Khoa học xã hội/Xã hội học

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Mô tả dự án

Cần dịch một báo cáo đánh giá tác động trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em gồm khoản 5,500 từ.

Thành viên VT quan tâm và có kinh nghiệm dịch trong lĩnh vực này thì gửi báo giá, nói rõ thời gian cần có để hoàn thành công việc.

Lưu ý: VT chỉ lựa chọn báo giá từ các tài khoản có đầy đủ thông tin tham khảo để gửi tới NTD.

Văn bản mẫu:

Ngày đăng dự án: 17:47 28/02/2018

Hạn chót nhận báo giá:

Hạn chót bàn giao sản phẩm:

Dự án này được đăng bởi một khách hàng (Công ty) trong danh bạ nhà tuyển dụng.  

Xem thông tin nhà tuyển dụng

Dự án đã được giao cho một thành viên VT hoặc đã đóng

Nghiêm cấm việc sao chép/đăng lại việc mà không có đường dẫn tới VietTranslators

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970