Nguyễn Thị Hòa

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Biên bản nghiệm thu và thanh lí hợp đồng

Cặp ngôn ngữ: Việt - Việt

Ngày đăng: 02/10/2017

Một biên bản ký kết sau khi hoàn thiện hợp đồng

Ngữ cảnh
Chào anh chị,
Em đang dịch một tài liệu tiếng Việt sang Anh là "Biên bản Nghiệm thu và Thanh lí hợp đồng", em dịch thuật ngữ này sang Anh là " The Contract Acceptance and Liquidation paper", tuy nhiên gg lại thì không có bản tiếng Anh như thế. Anh chị có bản dịch khác về thuật ngữ này cho em xin ý kiến với ạ!
Xin cảm ơn!
Các câu trả lời và bình luận

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Acceptance and Contract Liquidation Report

02/10/2017

Nguyễn Thị Thùy Trang

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Taking-over and Liquidation report

02/10/2017

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Acceptance

02/10/2017

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970