Tiếng mẹ đẻ: Việt

Isn’t it a fact that the firm is losing money?

Cặp ngôn ngữ: Việt - Việt

Lĩnh vực: Xã hội

Ngày đăng: 23/10/2017

Câu này là ví dụ cho từ fact

Ngữ cảnh
Đoạn văn nói về 1 sự thật gi đó ?
Các câu trả lời và bình luận
Nguyễn Trọng Đức

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Chẳng phải thực tế (sự thật) là công ty đang thua lỗ sao?

23/10/2017

Trả lời

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970