Tiếng mẹ đẻ: Việt

The harder hard sell

Cặp ngôn ngữ: Anh - Việt

Lĩnh vực: Kinh doanh/Thương mại

Ngày đăng: 18/03/2018

Các anh chị dịch giúp em cụm này với ạ?

Ngữ cảnh
Các anh chị dịch giúp em cụm này với ạ?
Em cảm ơn!
Các câu trả lời và bình luận
Nguyễn Trọng Đức

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Bạn cần cho biết cả câu thì mới dịch được. Đinh nghĩa của hard sell sau đây có thể sẽ có ích cho bạn.
A method of selling in which the person selling tries very hard to persuade the customer to buy something.

18/03/2018

Trả lời
Oliver Nguyen

Tiếng mẹ đẻ: Việt

In advertising, a hard sell is an advertisement or campaign that uses a more direct, forceful, and overt sales message. This approach is the diametric counterpart of a soft sell.

18/03/2018

Trả lời
Nguyễn Văn Khánh

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Buôn bán càng lúc càng khó.

06/06/2018

Trả lời

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970