Chính sách bảo mật

 

1. Chấp thuận Chính sách bảo mật

Viettranslators.com tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi hiểu rõ rằng quý khách muốn biết cách chúng tôi thu thập, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Vui lòng tìm hiểu Chính sách bảo mật thông tin dưới đây của chúng tôi.

Truy cập và sử dụng dịch vụ tại Viettranslators.com có nghĩa là quý khách đã đồng ý và chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi.

2. Phương pháp và phạm vi thu thập thông tin

Khi quý khách đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên website viettranslators.com, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của quý khách như: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và một số thông tin khác. Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập các thông tin thông thường như: thời gian truy cập, loại trình duyệt, địa chỉ IP và một số mô tả khác.

Chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình hợp tác thông qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc gặp gỡ trực tiếp.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với quý khách khi quý khách thực hiện giao dịch trên website của chúng tôi, để vận hành website và các dịch vụ của nó, để chuyển thông tin từ những người đang sử dụng website tới quý khách. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin công khai của quý khách để cho phép người khác tìm kiếm hồ sơ của quý khách để họ đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ của quý khách có đáp ứng được yêu cầu của họ không hoặc để họ liên hệ trực tiếp với quý khách dù chúng tôi không khuyến khích việc giao dịch ngoài hệ thống.

4. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ 3 trừ các trường hợp sau đây:

Chúng tôi có được sự chấp thuận của quý khách để chia sẻ thông tin.

Chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin cho các công ty, đối tác mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật vì mục đích điều tra các hoạt động phạm pháp hoặc theo trát tòa án.

Trong những trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ nghiêm cấm các công ty, đối tác sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích cụ thể mà theo đó chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách.

Dữ liệu khách hàng của Viettranslators.com có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện việc hủy bỏ. Trong các trường hợp còn lại thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Viettranslator.com.

6. Thông tin liên hệ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH VIETTRANSLATORS VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 26, ngõ 167, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 36621045

Email: 

7. Cập nhật và xóa thông tin

Quý khách có thể truy cập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin vào bất kỳ thời điểm nào. Quý khách cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ toàn bộ tài khoản, nếu xét thấy không có nhu cầu sử dụng nữa.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này cho phù hợp với yêu cầu công việc và những thay đổi của pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được thông báo ở những vị trí dễ nhận thấy trên website. Quý khách vui lòng truy cập thường xuyên vào Chính sách bảo mật để theo dõi những thay đổi.

9. Thắc mắc và góp ý

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mục góp ý trên trang chủ hoặc qua địa chỉ email: ………

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970