Điều khoản sử dụng


1.    CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI VIETTRANSLATORS.COM. NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Truy cập và sử dụng Viettranslators.com nghĩa là quý khách (“Người dùng”) đã hiểu và đồng ý sẽ thực hiện các Điều khoản & Điều kiện sử dụng mà Viettranslators.com đưa ra. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các Điều khoản & Điều kiện cho phù hợp với cách thức hoạt động và quy định của pháp luật mà không cần phải thông báo cho người dùng. Quý khách có trách nhiệm tìm hiểu phiên bản mới nhất bằng cách thường xuyên truy cập vào Điều khoản & Điều kiện sử dụng của Viettranslators.com để theo dõi những thay đổi.

2.    GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
2.1    Chuyên gia ngôn ngữ: Các cá nhân làm việc tự do cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ như các biên/phiên dịch, giáo viên ngoại ngữ..., cũng được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ
2.2    Dự án: Các việc làm liên quan tới dịch vụ ngôn ngữ như: dự án dịch thuật, phiên dịch, giảng dạy…
2.3    Người dùng: Tất cả những người truy cập và sử dụng dịch vụ trên website Viettranslators.com
2.4    Nhà tuyển dụng: Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ trên website Viettranslators.com, cũng được gọi là “Khách hàng”
2.5    Nhà cung cấp dịch vụ: Các chuyên gia ngôn ngữ làm việc tự do và các công ty dịch thuật đăng ký tài khoản và hoạt động trên website Viettranslators.com, cũng được gọi là “Thành viên”
2.6    VietTranslators: Ban quản trị website Viettranslators.com, cũng được gọi chung là “Chúng tôi”

3.    MÔ TẢ DỊCH VỤ
Viettranslators.com là sàn giao dịch các dịch vụ ngôn ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Chúng tôi tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ gặp gỡ các chuyên gia ngôn ngữ và các công ty dịch thuật tìm kiếm việc làm.

VietTranslators không phải là một công ty dịch thuật, chúng tôi chỉ cung cấp một sàn giao dịch các dịch vụ ngôn ngữ cùng với các công cụ/tiện ích để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên giao dịch và hỗ trợ các bên trong quá trình giao dịch.

4.    ĐIỀU KIỆN THAM GIA 
4.1    “Người dùng” tham gia giao dịch tại Viettranslators.com phải từ 18 tuổi trở lên và cần phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Nếu không đáp ứng được các điều kiện này, “Người dùng” không được phép tham gia giao dịch.
4.2    Sau khi truy cập Viettranlators.com và hoàn thành việc đăng ký một tài khoản, “Người dùng” sẽ được cấp một tài khoản để sử dụng và quản lý các giao dịch của mình.
4.3    Khi đăng ký tài khoản, “Người dùng” phải cung cấp cho Viettranslators.com các thông tin cá nhân chính xác (số điện thoại, địa chỉ liên hệ, chứng minh nhân dân…) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin mà mình đã kê khai.
4.4    VietTranslators có quyền xác minh các thông tin mà “Người dùng” đã cung cấp, dù không thể bảo đảm rằng các thông tin “Người dùng” kê khai là chính xác.
4.5    Trong trường hợp có khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch, VietTranslators sẽ không giải quyết khiếu nại của “Người dùng” đã cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đúng với yêu cầu của VietTranslators.
4.6    Việc quản lý tài khoản do VietTranslators cấp là trách nhiệm của “Người dùng”. “Người dùng” không được phép mua bán, trao đổi, hay giao tài khoản cho người khác sử dụng dưới mọi hình thức.
4.7    VietTranslators có quyền khóa tài khoản và đình chỉ mọi hoạt động của “Người dùng” trên website Viettranslators.com trong trường hợp “Người dùng” vi phạm một trong các điều khoản nêu trên.

5.    CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA VIETTRANSLATORS.COM
5.1    “Khách hàng” tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ được sử dụng miễn phí các dịch vụ sau trên website Viettranslators.com:

-    Đăng ký một tài khoản
-    Đăng dự án theo mẫu hướng dẫn của VietTranslators, nhận và so sánh báo giá từ các nhà cung cấp dịch vụ, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. 
-    Tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ trong danh bạ thành viên cá nhân và danh bạ thành viên công ty của VietTranslators và liên hệ trực tiếp với với nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống tin nhắn của website Viettranslators.com hoặc liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email, số điện thoại và các hình thức liên hệ khác.
-    Quản lý các giao dịch trong tài khoản như các dự án đã đăng, báo giá đã nhận, phản hồi về chất lượng dịch vụ từ thành viên…
-    Sử dụng công cụ Thuật ngữ để đặt câu hỏi về một thuật ngữ hoặc cụm từ và nhận các câu trả lời từ các thành viên trên VietTranlators và (tối đa 10 thuật ngữ/ngày)
-    Sử dụng các công cụ/tiện ích sẵn có và đang được xây dựng thêm cho website. 

5.2    Các chuyên gia ngôn ngữ và các công ty dịch thuật đóng phí (nửa năm hoặc một năm) cho VietTranslators sẽ trở thành “Thành viên chính thức” và có thể sử dụng các dịch vụ và được hưởng các quyền lợi sau:

-    Đăng ký và một tài khoản
-    Tạo và chỉnh sửa trực tuyến các thông tin cá nhân trong hồ sơ năng lực như; ảnh đại diện, thông tin liên hệ, kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp…
-    Tìm kiếm các dự án dịch thuật, phiên dịch, giảng dạy, viết lách… được đăng trên website Viettranslators.com
-    Gửi báo giá tới các dự án chỉ dành cho “thành viên chính thức” (30 báo giá/tháng đối với thành viên chính thức là cá nhân và 60 báo giá đối với thành viên chính thức là công ty dịch thuật)
-    Xuất hiện ở phần trên trong danh bạ thành viên của VietTranslators
-    Trong trường hợp VietTranslators nhận được yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, chúng tôi sẽ phân bổ các dự án cho các “thành viên chính thức”
-    Sử dụng công cụ Thuật ngữ để đặt câu hỏi thuật ngữ hoặc cụm từ và nhận các câu trả lời từ các thành viên khác và ngược lại (tối đa 20 thuật ngữ/ngày)
-    Quản lý các giao dịch trong tài khoản như các việc làm đã nhận, việc làm đã đăng, báo giá đã gửi, phản hồi từ nhà tuyển dụng…
-    Tiếp cận danh bạ các nhà tuyển dụng của VietTranslators
-    Thành viên chính thức là công ty dịch thuật có thể đăng việc và lựa chọn nhân tài trên Viettranslators.com
-    Vui lòng xem mục “Phí thành viên” trong Trang chủ để biết thêm chi tiết về quyền lợi của “thành viên chính thức”
5.3    Các chuyên gia ngôn ngữ và các công ty dịch thuật không đóng phí, được gọi là "thành viên miễn phí", có thể  sử dụng các dịch vụ sau:

-    Đăng ký và tạo một tài khoản miễn phí (Có thể nâng cấp tài khoản để trở thành thành viên đóng phí)
-    Tạo và chỉnh sửa trực tuyến các thông tin cá nhân trong hồ sơ năng lực như; ảnh đại diện, thông tin liên hệ, kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp, v.v…
-    Tìm kiếm các dự án dịch thuật, phiên dịch, giảng dạy, viết lách, v.v… được đăng trên Viettranslators.com
-    Gửi báo giá tới các dự án dành cho cả thành viên đóng phí và miễn phí 24 giờ sau khi dự án được đăng, nếu khách hàng chưa đóng dự án (15 báo giá/tháng)
 -    Sử dụng công cụ Thuật ngữ để đặt câu hỏi thuật ngữ hoặc cụm từ và nhận các câu trả lời từ các thành viên (10 thuật ngữ/ngày)
-    Quản lý các giao dịch trong tài khoản như các việc làm đã đăng, báo giá đã nhận, phản hồi, v.v…
-    Thành viên miễn phí là công ty dịch thuật có thể đăng việc và lựa chọn nhân tài trên Viettranslators.com
-    Vui lòng xem mục “Phí thành viên” trên trang chủ để biết thêm chi tiết về quyền lợi của “thành viên đóng phí” 

6.    HỢP ĐỒNG GIỮA CÁC BÊN
-    Khi “Khách hàng” nhấn nút “Giao việc” có nghĩa là đã đồng ý ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ dựa trên báo giá nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ và các điều khoản bổ sung (nếu có) được hai bên trao đổi với nhau trên hệ thống tin nhắn trên Viettranslators.com 
-    Khi nhà cung cấp dịch vụ nhấn nút “Nhận việc” có nghĩa là đã đồng ý ký hợp đồng với “Khách hàng” dựa trên báo giá nhà cung cấp dịch vụ đã gửi cho “Khách hàng” và các điều khoản bổ sung (nếu có) được hai bên trao đổi với nhau trên hệ thống tin nhắn trên Viettranslators.com
-    Trường hợp khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ không trao đổi với nhau trên hệ thống tin nhắn của VietTranlators mà liên hệ trực tiếp với nhau thông qua các hình thức liên hệ khác, VietTranslators sẽ không có cơ sở để hỗ trợ giải quyết các khiếu nại/tranh chấp của các bên.
-    Viettranslators.com là nơi các khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ gặp gỡ các chuyên gia ngôn ngữ và các công ty dịch thuật. Chúng tôi chỉ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các bên giao dịch mà không tham gia vào việc thương lượng về giá cả, phương thức đặt cọc và thanh toán, thời hạn nhận và giao kết quả… và cũng không tham gia vào quá trình ký kết hợp đồng giữa các bên (nếu có).

7.    TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG ĐĂNG TẢI
Khi sử dụng dịch vụ trên Viettranlators.com, “Người dùng” KHÔNG được thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
7.1    Đăng tải, bình luận các nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
7.2    Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan
7.3    Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào
7.4    Vi phạm bản quyền đã được bảo hộ và các nội dung được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.
7.5    Sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, tổ chức…
7.6    Quảng bá sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư hàng loạt…
7.7    Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố
7.8    Không phát tán virus, trojan, adware, spyware, các đọan mã gây hại cho chương trình, các chương trình gây cản trở sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.
7.9    "Người dùng" phải chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đăng tải trên Viettranslators.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do "người dùng" đăng tải.
7.10    Chúng tôi có toàn quyền sử dụng hoặc thay đổi nội dung "Người dùng" cung cấp mà không cần thông báo trước. 
7.11    Trường hợp "NGƯỜI DÙNG" vi phạm một trong những điều khoản trên, VietTranslators sẽ cảnh cáo thông qua địa chỉ liên hệ mà người dùng cung cấp hoặc trên hệ thống tin nhắn của Viettranslators.com. Nếu “Người dùng” tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản và đình chỉ mọi hoạt động của “Người dùng” trên website Viettranslators.com. 

8.    PHÍ THÀNH VIÊN

8.1    Các dịch vụ cơ bản tại Viettranslators.com là miễn phí
8.2    “Khách hàng” không phải trả bất kỳ loại chi phí nào khi đăng việc, nhận báo giá và sử dụng các công cụ/tiện ích trên Viettranslators.com
8.3    “Nhà cung cấp dịch vụ” đóng phí thành viên (nửa năm hoặc một năm) được hưởng những đặc quyền như: được tiếp cận với các dự án chỉ dành cho các thành viên chính thức (chiếm khoảng 50% tổng số dự án được đăng), được xếp trên trong danh bạ và kết quả tìm kiếm, được sử dụng tất cả các công cụ/tiện ích sẵn có và đang tiếp tục được xây dựng trên VietTranslators…
8.4    “Nhà cung cấp dịch vụ” không đóng phí chỉ được tiếp cận với các dự án dành cho cả thành viên đóng phí và thành viên miễn phí 24 giờ sau khi dự án được đăng, xếp sau các “thành viên chính thức” trong danh bạ và kết quả tìm kiếm, sử dụng có giới hạn các công cụ/tiện ích trên Viettranslators.com
8.5    Xin xem chi tiết các Quyền lợi của “Thành viên chính thức” trong mục “Phí thành viên” trong Trang chủ.
8.6    Phí thành viên được đóng qua chuyển khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tại văn phòng công ty
8.7    VietTranslators sẽ không hoàn lại phí thành viên dưới bất cứ hình thức và thời điểm nào. Tuy nhiên, VietTranlators sẽ cân nhắc việc gia hạn cho các thành viên đóng phí thêm 1 tháng (đối với trường hợp phí nửa năm) hoặc 2 tháng (đối với trường hợp đóng phí một năm) cho các trường hợp không nhận được bất kỳ dự án nào trong thời gian tư cách “thành viên chính thức” có hiệu lực.

9.    GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ BỒI THƯỜNG
9.1    Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp phát sinh giữa “Khách hàng” và “Nhà cung cấp dịch vụ”, VietTranslators sẽ đứng ra làm trung gian giúp các bên giải quyết tranh chấp dựa trên các thông tin được lưu trữ trên website của chúng tôi. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng thì sẽ được ra tòa án nhân dân để giải quyết
9.2    Trường hợp “Khách hàng” và “Nhà cung cấp dịch vụ” không giao dịch với nhau trên hệ thống của website Viettranslators.com mà giao dịch trực tiếp với nhau, chúng tôi sẽ không có cơ sở để giúp các bên giải quyết tranh chấp, quý khách sẽ phải chịu toàn bộ các rủi ro phát sinh
9.3    Việc bồi thường (nếu có) là do các bên tự thương lượng, thống nhất và thực hiện dựa trên thiệt hại thực tế. VietTranslators không tham gia vào vào bất cứ giai đoạn nào trong quá trình này

10.     GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website Viettranslators.com, người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng:

10.1    Việc truy cập và sử dụng dịch vụ trên website Viettranslators.com là hoàn toàn tự nguyện và người dùng sẽ phải chịu toàn bộ các rủi ro phát sinh
10.2    Chúng tôi không đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ, độ chính xác của các thông tin được các bên đăng tải/kê khai, uy tín cá nhân của các bên liên quan
10.3    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào của người dùng từ việc sử dụng website.

11.    CHIA SẺ THÔNG TIN
Do nhu cầu tìm việc đòi hỏi giao dịch trực tiếp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin công khai trong hồ sơ của quý khách như địa chỉ email và số điện thoại hoặc các hình thức liên hệ khác để cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ của quý khách để xác định kỹ năng, kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ của quý khách có đáp ứng được yêu cầu của họ không hoặc để họ liên hệ trực tiếp với quý khách dù chúng tôi không khuyến khích việc giao dịch ngoài hệ thống.

Quý khách vui lòng xem Quy định bảo mật để biết thêm chi tiết.

12.     SỞ HỮU TRÍ TUỆ

12.1    Người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng tất cả các thông tin, nội dung được đăng tải trên website viettranslators.com bao gồm giao diện website, logo, dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ, văn bản, hình ảnh, ứng dụng… và tất cả các yếu tố cấu thành Dịch vụ của chúng tôi là tài sản trí tuệ của chúng tôi, được Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo vệ 
12.2    Nếu không có sự chấp thuận của Viettranlators, người dùng không được phép sao chép, tái sản xuất, xuất bản, đăng tải các thông tin, nội dung có trên website viettranslators.com dưới bất kỳ hình thức nào.
NẾU QUÝ KHÁCH CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO CẦN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI VIETTRANSLATORS QUA EMAIL: INFO@VIETTRANSLATORS.COM HOẶC ĐT: (04) 36621045.

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970