Tiếng mẹ đẻ:

Đối tượng tham gia

Cặp ngôn ngữ: Việt - Anh

Lĩnh vực: Quản lý

Ngày đăng: 05/12/2017

Ví dụ như:
Đối tượng tham gia: 10 tuổi trở lên

Ngữ cảnh
Bản giới thiệu lớp học
Các câu trả lời và bình luận
Nguyễn Trọng Đức

Tiếng mẹ đẻ: Việt

Theo tôi chỉ đơn giản là Participants là đủ hoặc rõ ràng hơn thì là Target Participants.

05/12/2017

Trả lời

 

Đang xử lý...

Góp ý
hotline0912146970